Plates Metodu veya Plates yirminci yüzyılın başlarında Joseph Hubert Pilates (1880-1967) tarafından geliştirilmiş fizikse fitness sistemi.  Plates, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olan ve omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan temel kaslar üzerine yoğunlaşılan bir egzersiz programıdır. Nefes egzersizi teknikleri de yer almaktadır. Plates’ in 6 prensibi vardır.  İyi sonuç alınması için aşağıda yer alan bu prensiplere uyulması gerekmektedir.

Konsantrasyon : Plates yaparken hareketlere yoğunlaşmak,bedenin uyum içinde nasıl çalıştığına ve hangi kasların kullanılıp, hangilerinin kullanılmadığına dikkat etmek gerekir.
Kontrol : Plates metodunda kontrol önemlidir. Kontrol için vücudun iyi dinlenmesi ve hareketlerin gösterildiği gibi yapılması, olası sakatlıkların önüne geçer.
Merkezleme : Merkez; göbek, bel ve kalça çevresidir. Merkezleme, esnemeyi, uzamayı sağlar.
Akıcı hareket : Hareketler acele edilmeden, her noktadan tek tek geçerek ama aynı zamanda hiç duraksamadan yapılmalıdır.
Kesinlik : Hareketler belirsizce değil, hakkı verilerek tam yapılması gerekir.
Nefes : Nefes alıp verme, panik olmadan sırtın arkasına ve altına derin nefes alıp bütün nefesi tamamıyla dışarı üflemek yoluyla olmalıdır.                                                              Plates’in Yöntemleri:
Plates’in öne çıkan iki yöntemi vardır.
1)Reformer (aletli)
2)Mat (yer hareketli)
En önemli özelliği, tüm vücudu esneterek omurların arasını açması. Bu da insan boyunun uzamasını sağlıyor.
Haftada en az iki kez Plates yapan bir kişinin boyu, üç haftada birkaç santimetre uzayabiliyor. Omurganızın açılmasına bağlı olarak daha fazla uzatabiliyorsunuz.
Sağlıklı, Platesli günler dileriz :)